home‎ > ‎

POCU 2018


Titlul proiectului:
„PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile” 

Contract POCU/74/6/18/106995BENEFICIAR: CASA CORPULUI DIDACTIC "GEORGE TOFAN" SUCEAVA
PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională a județului Suceava.

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 543 de preșcolari și elevi, provenind din cadrul
Școlii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc,
Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Stelian” Rădăuți și
Școlii Gimnaziale “Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița.

Obiectivele specifice
O1- ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologii de tip „Grădiniță și Școală prietenoase” de care să beneficieze un număr de 543 copii și conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 543 părinți.
O2- stimularea accesului și participării copiilor la învățământul preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate destinate copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce vizează dialogul școală-familie-copii-comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 99 de părinți, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 99 copii, desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 99 copii și 99 părinți.
O3- stimularea accesului și participării elevilor la învățământul primar și gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog școală-familie-copii-comunitate, derularea unui program de tip „Școală după școală” furnizarea de sprijin material pentru număr de 444 elevi, desfășurarea de activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 444 desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 444 elevi și 444 părinți.

Durata proiectului este de 36 de luni și se va încheia în 8 mai 2021
Valoarea totală a proiectului (lei): 4.793.866,62 lei
Valoarea finanțării UE (lei): 4.074.786,63 lei

     Rezultatele așteptate
- facilitarea accesului părinților și copiilor la serviciile de consiliere educațională pentru elevi și educație parentală;
- acordarea de sprijin material unui număr de 543 copii;
planuri educaționale individualizate pentru preșcolari;
activități extracurriculare.
     Sustenabilitatea programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații locale relevante și organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminării, transferului și valorificării bunelor practici asimilate în cadrul proiectului la nivel local și regional.


Comments