home‎ > ‎Noutăţi‎ > ‎

Proeictul CRED

postat 15 nov. 2019, 10:43 de Alexandru Jolobai   [ actualizat la 15 nov. 2019, 10:43 ]

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru
proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea
curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în
cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod
SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru
proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia
privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea
competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți
- CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de
Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).
Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o
concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite
la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități
ale sistemului educațional preuniversitar.
Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe
dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.
Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a
colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.
Ċ
Alexandru Jolobai,
15 nov. 2019, 10:43
Comments