home‎ > ‎

Noutăţi

Anunţ privind ocuparea prin concursu a 0,5 normă de îngrijitor 2021

postat 23 feb. 2021, 04:47 de Alexandru Jolobai   [ actualizat la 23 feb. 2021, 04:48 ]Anunţ privind ocuparea prin concursu a 0,5 normă de îngrijitor 2021

Ataşat sunt următoarele:
anunţ portal, calendarul concursului, condiţii de ocupare a postului, bibliografie specifică postului de îngrijitor, componenţa dosarului de concurs.
 Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, precum şi Legea 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M. O. nr. 850/16.09.2020.

Proeictul CRED

postat 15 nov. 2019, 10:43 de Alexandru Jolobai   [ actualizat la 15 nov. 2019, 10:43 ]


Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru
proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea
curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în
cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod
SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru
proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia
privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea
competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți
- CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de
Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).
Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o
concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite
la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități
ale sistemului educațional preuniversitar.
Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe
dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.
Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a
colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.

OMEN 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anu. școlar 2017-2018

postat 30 mai 2018, 01:37 de Alexandru Jolobai   [ actualizat la 30 mai 2018, 02:48 ]


Ordinul nr. 4796/2017

postat 30 mai 2018, 01:31 de Alexandru Jolobai   [ actualizat la 30 mai 2018, 02:03 ]

Ordinul nr. 4796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificări profesionale a absolvenților din învățământul profesional si tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018 Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 13 septembrie 2017

Evaluare Națională clasa a VIII -a

postat 5 iul. 2016, 06:41 de Alexandru JolobaiRezultatele obținute de elevii școlilor noastre pot fi consultate la 
http://evaluare.edu.ro/Evaluare/ListaScoli.aspx?Jud=36
secțiunea Școlii Gimanziale Sucevița și Școala Gimnazială Voievodeasa

Simulare Evaluare Națională 2016

postat 7 mar. 2016, 04:57 de Alexandru Jolobai


Sunt publicate în atașamet rezultatele obținute la simularea examenului de Evaluare Națională 2016 pentruelevii Școlii Sucevița și Voievodeasa.

Evaluare Naţională 2014

postat 27 iun. 2014, 21:31 de Alexandru JolobaiIată rezultatele elevilor noștri. Felicitări celor merituoși și succes la admitere!

Structura anului şcolar 2013 – 2014

postat 22 iul. 2013, 09:12 de Alexandru JolobaiA fost publicat ORDINul nr. 3818 din 03.06.2013 privind structura anului şcolar 2013 – 2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 15.07.2013

Rezultatele admiterii la licee 2013 pentru absolvenți

postat 15 iul. 2013, 10:49 de Alexandru JolobaiFelicitări tuturor proaspeților liceeni și părinților!

Examenul de Evaluare Națională 2013

postat 29 iun. 2013, 06:28 de Alexandru JolobaiIată rezultatele elevilor noștri. Felicitări celor merituoși și succes la admitere!

1-10 of 11