home‎ > ‎

clasa_pregătitoare


   Metodologia de înscriere prevede ca la clasa pregatitoare sunt obligatoriu înscriși copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august 2016, în timp ce copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2016 pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu condiția să dea un test de evaluare psihosomatică.

 Găsiți atașat Ordinul de Ministru 3247 care reglementează înscrierea la clasa pregătitoare din anul 2017.
 
Cererile de înscriere se completează începând cu 27 februarie, online sau la unitatea de învățământ.


CALENDARUL înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018
 
22 februarie – afișarea circumscripțiilor școlare și a planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregatitoare alocate fiecarei unitati de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar. 
 
Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului scoala dupa scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare. 
 
Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti si a unitatilor / institutiilor in care se realizeaza aceasta evaluare.
 
Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor – avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare.
 
23 februarie – 2 martie: „Ziua portilor deschise”, in fiecare unitate de invatamant; parintii si copiii pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant; intalniri pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2017 – 2018, in invatamantul primar
 
22 februarie – 14 martie: evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor
 
22 februarie – 15 martie: comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului
 
27 februarie – 16 martie: completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant, a cererilor tip de inscriere; validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul 8.00 — 20.00, respectiv sambata, intre 9.00 — 13.00.
 
Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare
 
17 martie 2017 – Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.
 
18 – 21 martie 2017 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicitainscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza. Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.
 
22 martie 2017 – Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o altaunitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta fazaoptiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.
 
22– 23 martie 2017 - Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.
 
A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare
 
23 martie 2017 – Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar. Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.
 
24 martie – 30 martie 2017 – Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.
 
31 martie – 5 aprilie 2017 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile. Completarea, in aplicatia informatica, adatelor dincererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceastaetapa.
 
6 aprilie 2017 – Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.
 
7 – 13 aprilie 2017 – Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.
 
Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.
 
Proiectul de metodologie prevede ca in cazul in care o scoala nu are capacitatea sa ii admita in clasa pregatitoare pe toti copiii care i-au fost arondati prin procedura de anul trecut, atunci inspectoratul scolar judetean poate sa decida reconfigurarea circumscriptiilor scolare.
 
Ce este clasa pregatitoare ?
 
– o perioada de trecere de la gradinita spre scoala, de obisnuinta a copilului cu noul mediu de invatare
– primul pas din ciclul de achizitii fundamentale (clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a)
– anul in care copiii se dezvolta, prin exersare, pentru inceperea activitatii scolare
 
Ce invata copiii in clasa pregatitoare?
 
– Comunicare in limba romana
– Matematica si Explorarea mediului
– Dezvoltare personala
– Arte vizuale si Abilitati practice
– Muzica si miscare
– Educatie fizica
– Religie
– Engleza
 
Care este specificul ambiental al clasei pregatitoare?
 
– spatiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive si cu lucrarile copiilor
– mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu si joaca Arte, Ludoteca, Biblioteca, stiinte
– conditii specifice pentru activitati integrate, auditii si video-auditii, prezentari ppt, utilizarea unor softuri educationale
– covorasul (mocheta) pentru intalnirea de dimineata si cercul povestilor
 
Cum invata copiii in clasa pregatitoare?
 
De-a lungul anului scolar sunt parcurse Unitati Tematice, care vor fi concepute si desfasurate pe principiile invatarii bazate pe proiect. Avem in vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea parintilor (idei, colaborari, resurse)
– importanta invatarii prin joc
– necesitatea invatarii prin cooperare
– abordare integrata a invatarii, depasind cadrul disciplinelor scolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun in valoare creativitatea copiilor
 
O lectie dureaza 45 minute si este structurata astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare
 
Cum se face evaluarea?
 
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizica si motrica; dezvoltarea socio-emotionala; dezvoltarea cognitiva; dezvoltarea limbajului si a comunicarii; dezvoltarea capacitatilor si atitudinilor de invatare) reflectate in disciplinale de studiu specifice clasei pregatitoare.
 
Din Raportul de Evaluare (completat de catre cadrele didactice la sfarsitul anului scolar) parintii:
– vor cunoaste punctele forte ale propriului copil
– vor intelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o buna devoltare a copilului
 
Pe parcursul anului scolar se realizeaza Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
 
Nu se acorda note sau calificative!
 
Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)

   Școala noastră organizează pentru anul școlar 2016 - 2017 două clase pregătitoare: una la Școala Gimnazială "Dimitrie Vatamaniuc", Sucevița și una la Școala Gimnazială Voievodeasa(structură) și două clase I, una la Școala Gimnazială "Dimitrie Vatamaniuc", Sucevița și una la Școala Gimnazială Voievodeasa(structură)
   Ziua porților deschise va fi organizată astfel:
- la Școala Sucevița pe data de 28.02.2017, începând cu ora 11:30.;
- la Școala Voievodeasa pe data de 27.02.2017, începând cu ora 11:30.
Subpagini (1): pregatitoare 2014
Ċ
Alexandru Jolobai,
24 feb. 2017, 03:18
Ċ
Alexandru Jolobai,
24 feb. 2017, 03:18
Ċ
Alexandru Jolobai,
24 feb. 2017, 03:19
Comments