home‎ > ‎

152527 Educație adecvata În sprijinul unei vieți bune și demne


     
Obiectivul
 general al proiectului consta în prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii pt.226 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii și provenind din familii defavorizate si/sau grupuri social vulnerabile prin activități de tip „școala după școală”, consilierea a 226 părinți/tutori ai elevilor din GT prin furnizarea serviciilor de consiliere, corectarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii și reintegrarea în educație a 124 pers. cu vârsta mai mica de 18 ani prin programul „a doua șansă”,pers. care au domiciliul În apropierea fostelor zone industrializate din regiunile NE, SVO prin elaborarea și implementarea unui set de activități pt. creșterea motivației pt. învățare și prevenirea eșecului școlar. Prin aceasta abordare centrata, pe de o parte, pe dezvoltarea și implementarea programelor tip “școala după școala” și programelor de educație tip “ a doua  șansă” pt. persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv din fostele zone industrializate din reg NE și SVO, și pe de alta parte pe dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere pt. părinți și activități de tipul “școala de vara” , cei 6 parteneri și-au propus să contribuie la prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii le prin crearea unui mediu de educație inclusiv și coeziv.

    Solicitantul este Asociația pentru Cresterea Sperantei de Viata (APCSV) reprezentată prin domnul Virgil Profeanu. Parteneri:
  1. Școala Gimnaziala”Al.I.Cuza” Podu Iloaiei, Iași
  2. Școala Gimnaziala”Dimitrie Vatamaniuc", Sucevița
  3. Școala Gimnaziala”D.D.Patrascanu", Tomești, Iași
  4. SC Atest SRL, Iași
  5. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN ISARESCU’’, COMUNA ȘIRINEASA, JUDETUL VÂLCEA
     Durata proiectului: 10 luni

     În dezvoltarea ideii de proiect s-au implicat toti partenerii, contribuind cu date și sugestii pertinente la redactarea cererii, stabilind o relatie de stransa colaborare, care vizeaza obtinerea celor mai bune rezultate în conditii de eficienta maxima a utilizarii resurselor financiare, materiale și umane. În etapa de definire a proiectului, S și si partenerii au identificat cele mai potrivite activitati care asigura solutionarea problemelor identificate la nivelul GT și au contribuit la realizarea estimarilor de resurse materiale, financiare și umane necesare în vederea punerii în practica a actiunilor propuse. Coordonarea parteneriatului se va realiza atat prin sisteme de comunicatie online, cat și prin întalniri periodice cu scop de raportare, monitorizare, actiuni corective și atunci cand este cazul, participarea la activitati realizate în comun. Activitatea de management de proiect va fi derulata de catre S și de cate un responsabil de proiect (RP) din partea fiecarui partener. Scopul A1 este de a mentine un control cat mai eficient asupra activitatilor proiectului. Toti partenerii sunt responsabili de managementul proiectului și vor fi implicati în elaborarea cererii de finantare prin furnizarea de date justificative privind necesitata și oportunitatea initierii proiectului. P1, P2, P3, P4, P5 vor contribui alaturi de S la implementarea proiectului și la intocmirea rapoartelor tehnico-financiare și vor colabora impreuna la identificarea de solutii financiare pt.continuarea și dezvoltarea serviciilor dupa incetarea finantarii nerambursabile acordate. Parteneriatul a fost gandit ca o valorificare a experientei și resurselor fiecarui partener, dar și ca posibilitate de a castiga experienta intr-un domeniu conex, astfel incat fiecare dintre cei cinci parteneri vor gestiona activitati astfel: Solicitantul este responsabil de activitatea de management (A1), informare și publicitate (A2), infiintare platforma online(A10), auditarea și expertiza contabila a proiectului (A11). S, P2,P3, P4 și P5 vor participa activ la realizarea procedurilor specifice pt.activitatile “școala după școală” (A3), S, P1, P4 și P5 vor participa la elaborarea procedurilor specifice programului “a doua sansa” (A4). S, P2, P3,P4,P5 vor fi direct responsabili pt.implementarea activitatilor A5”Dezvoltare și furnizare activitati de tipul "școala după școală" pt.prevenirea și corectarea parasirii timpurii a scolii”. S, P1, P4, p5 vor fi direct resposabili pt implementarea activitatii și A6 “Dezvoltare și derularea programului "a doua sansa". P4 va avea sarcina de coordonarea și monitorizarea implementarii activitatilor A5 și A6 realizate de P1, P2, P3 și P5. GT pt.A5 este 226 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii care au domiciliul în zonele limitrofe a fostelor localitati industrializate. GT pt.A6 este 124 pers. care au parasit timpuriu scoala și care au varsta mai mica de 18 ani. P1 va fi responsabil de selectarea GT din NE și organizarea activitatilor în cadrul activitatii A6. P2 va fi responsabil de selectarea GT din NE și organizarea activitatilor în cadrul activitatilor care vor beneficia de consiliere în cadrul programului “a doua sansa”. P4 va fi responsabil de coordonarea activitatii A7 Dezvoltare de activitati "școala de vară" pt.corectarea parasirii timpurii a scolii. P1, P2, P3 și P5 va spriji P4 în implementarea activitatii A7 prin acordarea de sprijin logistic și selectarea GT. P4 și S, vor fi responsabili de coordonarea și implementarea activitatii A8 pt.GT (124 pers. care au parasit timpuriu scoala și care au varsta mai mica de 18 ani). P4 și S vor coordona activitatea A9. P1, P2, P3, P5 va asista P4 în implementarea A9 prin selectarea GT. A9 va fi implementata de catre P1, P2, P3, P5 prin personalul recrutat prin proiect și GT selectat. P1, P2, P3, p5 va dezvolta și furniza servicii de consiliere pt. 226 parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurii a scolii participanti la A5 și A7 (A8).COORDONAREA PARTENERIATULUI- pt.asigurarea transferului de informatii și asigurarea interactiunii dintre parteneri vor fi organizate periodic intalniri de lucru în care vor fi identificate implicatiile tehnice, finaciare și administrative ale activitatilor proiectului. Toti partenerii vor asigura resursele umane necesare derularii activitatilor pe care le au în responsabilitate, și fiecare partener isi va asigura cofinantarea proiectului. pt.activitatile verticale vor fi realizate planuri de implementare aprobate de managementul de proiect. Prin organizarea intalnirilor periodice trimestriale ale echipei fiecarui partener se va urmari permanent progresul activitatilor, respectarea planurilor aprobate și realizarea rezultatelor anticipate și nu în ultimul rand a indicatorilor proiectului, asigurarea unui proces unitar de gestiune a activitatilor. VALOAREA ADAUGATA a parteneriatului rezulta din definirea acestuia pornind de la identificarea unor necesitati reale, identificate deja de cei sase parteneri și poate fi justificata prin faptul ca, prin experienta partilor implicate, precum și prin proiectele derulate de acestia, pana acum, se transpun idei și rezultate în prezentul proiect, reusind impreuna sa aduca un plus de valoare tuturor activitatilor. Parteneriatul dintre cele 5 organizatii s-a dezvoltat pornind de la complementaritatea activitatilor pe care le desfasoara și dorinta de a se implica în proiecte comune privind prevenirea și corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Prin complementaritatea activitatilor, se adauga un plus de valoarea adaugata acestui parteneriat prin formarea și implicarea unei echipe de implementare cu experienta relevanta în domeniu care va asigura dezvoltarea și implementarea masurilor active de prevenire și corectare a fenomenului de parasire timpuri a scolii în special pt.GT care are domiciliul / resedinta în localitatile limitrofe a fostelor zone industrializate în reg. NE, SVO.
     SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Vizualizați Descărcați
  10338k v. 2 11 iul. 2017, 01:27 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6714k v. 3 11 iul. 2017, 01:34 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5967k v. 3 11 iul. 2017, 01:34 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6595k v. 3 11 iul. 2017, 01:34 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6473k v. 3 11 iul. 2017, 01:34 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6535k v. 3 11 iul. 2017, 01:34 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6397k v. 3 11 iul. 2017, 01:35 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6843k v. 3 11 iul. 2017, 01:35 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6421k v. 3 11 iul. 2017, 01:35 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6660k v. 3 11 iul. 2017, 01:35 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6505k v. 3 11 iul. 2017, 01:35 Alexandru Jolobai
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Vizualizați Descărcați
  3473k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2770k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3029k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3094k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3212k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3365k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2666k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3236k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2624k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2188k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2303k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2231k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2341k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2452k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2709k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2459k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2268k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2461k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2483k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2515k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2301k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2564k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2475k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2716k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1414k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1802k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1555k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1809k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1897k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2122k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1519k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2116k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  9199k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3359k v. 4 11 iul. 2017, 01:31 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2834k v. 4 11 iul. 2017, 01:31 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2920k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2738k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2636k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  8384k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7971k v. 3 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2692k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2941k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2782k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2638k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2141k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1728k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2560k v. 5 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2618k v. 4 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2465k v. 5 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2730k v. 5 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1997k v. 5 11 iul. 2017, 01:32 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6618k v. 4 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7153k v. 4 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7303k v. 4 11 iul. 2017, 01:30 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2555k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3443k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2623k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2821k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3006k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2859k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2625k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2912k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1590k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2754k v. 5 11 iul. 2017, 01:33 Alexandru Jolobai
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Vizualizați Descărcați
  2503k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2447k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6397k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1652k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6400k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2621k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5988k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2555k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2592k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2507k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  1730k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2594k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2961k v. 3 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2978k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2890k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3082k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3432k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2761k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3056k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  2950k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3417k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3490k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  3324k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5999k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6114k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5985k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6054k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6129k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5957k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6049k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6114k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6088k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6805k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6353k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6808k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6407k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6389k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6292k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6475k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6169k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6092k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6532k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5858k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5998k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6009k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6198k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6479k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5573k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5440k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6195k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5919k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6734k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6100k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6048k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7000k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7102k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6218k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5792k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5703k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6037k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6185k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6254k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6446k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6308k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6121k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5830k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6326k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6228k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6302k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6467k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6104k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5918k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6594k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6041k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6018k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6957k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6226k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6859k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5727k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5841k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6317k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5981k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5940k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5853k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6620k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6085k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5924k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6118k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6419k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6154k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7029k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6854k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6043k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6251k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7080k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6714k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6021k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6014k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6135k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6023k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6306k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6486k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5970k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6957k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6139k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6459k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6640k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6965k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6197k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6294k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6802k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6207k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6512k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6196k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7030k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7032k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6389k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6103k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6123k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7084k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6040k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5998k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6043k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6998k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5320k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6442k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6774k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6373k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6355k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6009k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6609k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6797k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6841k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6890k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6169k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6716k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6795k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6981k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6600k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6487k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6491k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6750k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6502k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6088k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6312k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6074k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6203k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6450k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6063k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6060k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6394k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6222k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6575k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6089k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6575k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6166k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6658k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6284k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6585k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6679k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6656k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6781k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6734k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6334k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6607k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7068k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6354k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6447k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6734k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6596k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6347k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6274k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6314k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6613k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5803k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7007k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6579k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6648k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6534k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6585k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6868k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6093k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5897k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6269k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6610k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6120k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6412k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6377k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5930k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6361k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6576k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6394k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6254k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6119k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6906k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5989k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5964k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6105k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6110k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5902k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5946k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5977k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6442k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6269k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5762k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6916k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7060k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6060k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6199k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6020k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6200k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7051k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6805k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6027k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6971k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6843k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6059k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6457k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6250k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6671k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6083k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6917k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6202k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6079k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6809k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6049k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6481k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6777k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6061k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6687k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5750k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6180k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6514k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6268k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5958k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6085k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6129k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6637k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7064k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6884k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6171k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  7020k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6093k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6071k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6073k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6066k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  5955k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6081k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6043k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6837k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
ą

Vizualizați Descărcați
  6470k v. 2 11 iul. 2017, 02:01 Alexandru Jolobai
Comments