Sucevita ECO XXI

Program realizat in partenerial cu Primaria Sucevita, Manastirea Sucevita, Ocolul Silvic Marginea si finantat de Banca Mondiala prin UMPIR.

Coordonator de program: Jolobai Sorin


Activitatea nr.: 1
Titlul activităţii: ,,Suceviţa ECO XXI’’
Tipul activităţii: Lansarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare: luna I
Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Vatamaniuc’’
Număr de participanţi: 250
Responsabil: prof Jolobai Pintilei, Onufrei Ioan
Beneficiari: direcţi: copii şi părinţii acestora
                 indirecţi: comunitatea
Mijloace: afişe, planşe, televizor, calculator, retroproiector
Modalităţi de evaluare: Fişă de lucru. Discuţii asupra proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii în fiecare colectiv de clasă.

Descrierea activităţii:
În prima lună se va organiza în cadru oficial lansarea proiectului. Vor participa: elevii şcolii, cadrele diactice, părinţii elevilor, Primarul comunei Suceviţa, alţi invitaţi. Directorul şcolii, domnul profesor Jolobai Pintilei va prezenta: descrierea proiectului, activităţile, grupurile ţintă, partenerii, beneficiile proiectului. Vor prezenta aspecte ale proiectului: Primarul comunei domnul Ioan Onufrei, domnul inginer Burciu Aurel din partea Ocolului Silvic. Fiecare clasă va prezenta activităţile pe care le-au propus în realizarea proiectului. Din partea comitetului de părinţi va prezenta activităţile propuse şi impactul estimat asupra comunităţii domnul preot Molea Traian.
În aceeaşi zi se va prezenta în cotidianul ,,Crai Nou’’ de Suceava un articol de informare şi promovare a demersurilor şcolii noastre pentru realizarea şi implementarea acestui proiect.
Va fi prezentat afişul subproiectului care va fi selectat de către ESP şi va fi tipărit la o tipografie. Încredinţarea tipăririi afişului se va face prin licitaţie.


Activitatea nr.: 2
Titlul activităţii: Biblioteca virtuală
Tipul activităţii: Culegerea de date de pe internet privind protecţia mediului
Data/perioada de desfăşurare: LUNILE II, III, IV
Locul desfăşurării: Laboratorul de informatică al şcolii
Număr de participanţi: 21elevi (clasele aVIIa şi aVIIIa)
Responsabili: Alexandru Jolobai, Hurjui Viorel, Cazac Venera
Beneficiari: direcţi: 21 elevi
                 indirecţi: toţi elevii şcolii ,comunitatea
Mijloace: 3 calculatoare, o imprimantă, CD writter, hârtie de scris, 20 CD-uri
Modalităţi de evaluare: CD-uri cuprinzâd baza de date.

Descrierea activităţii:
Elevii vor participa la constituirea bazei de date, informându-se în domeniul protecţiei mediului. Ei vor fi organizaţi în două grupe de lucru coordonate de câte un profesor. Informaţiile se vor structura pe două domenii: activităţi din ţară şi activităţi din străinătate. Aceste informaţii vizează identificarea de către elevi a problemelor generale de mediu şi a celor din  plan local. Pe măsură ce vor aduna informaţiile, ele vor fi analizate şi stocate, fiind imprimate pe suport CD la final. Activitatea urmăreşte folosirea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite la orele de opţional ,,Eu şi calculatorul’’

Activitatea nr.: 3
Titlul activităţii: Ghidul de educaţie ecologică al comunităţii
Tipul activităţii: Editarea unui afiş care se adresează tuturor membrilor comunităţii
Data/perioada de desfăşurare: LUNILE V, VI,VII
Locul desfăşurării: Laboratorul de informatică al şcolii
Număr de participanţi: 20 elevi(clasele a VI-a şi a VII-a)
Responsabili: Molea Traian, Jolobai Alexandru, Jolobai Sorin
Beneficiari: direcţi: 20 elevi
                 indirecţi: copii şi părinţii acestora ,comunitatea, vizitatori
Mijloace: 2 calculatoare, imprimantă, 2500 coli hârtie pentru imprimantă, 2 cartuşe pentru imprimantă, foarfeci, capsator,
Modalităţi de evaluare: 500 de afişe, 500 pliante

Descrierea activităţii:
După ce va fi realizată baza de date privind protecţia mediului, elevii vor redacta un ghid adresat comunităţii în care se va urmări informarea în domeniul cunoaşterii şi protejării mediului.
Pliantul va fi tipărit la o tipografie. Încredinţarea tipării acestui pliant va fi făcută prin licitaţie.
Necesitatea existenţei acestui ghid este motivată de lipsa de informare a comunităţii în acest domeniu.
Acest ghid va conţine informaţii de strictă utilitate privind flora şi fauna locală, norme minime de conduită pentru ca mediul local să devină mai curat şi mai sănătos. Se urmăreşte practic informarea comunităţii despre modul cum se organizează colectarea deşeurilor, orarul acestor activităţi, modul de transport al deşeurilor şi depozitarea şi distrugerea sau reciclarea deşeurilor.
Redactarea şi distribuirea broşurii se preconizeză a avea caracter permanent, fiind editată trimestrial cu contribuţia şi sponsorizarea autorităţilor locale.

 

 

 

 

 

Activitatea nr.: 4
Titlul activităţii: Sera din grădina şcolii
Tipul activităţii: Repararea serei şcolii. Producerea de răsaduri de flori.
Data/perioada de desfăşurare: LUNA VI
Locul desfăşurării: Sera din incinta şcolii
Număr de participanţi: clasele: aIIa, aIIIa, aIVa, aVa; 69 elevi
Responsabil: Telişcă Maria, Ichim Ramona, Senegeac Maria
Beneficiari: direcţi: 69 elevi
                 indirecţi: comunitatea, vizitatori
Mijloace: 5 hârleţe, 10 sape, 2 stropitori, 4 greble,10 găleţi, 200 cărămizi, 2 saci ciment, 1 sac var, 45 mp plăci transparente pentru acoperiş, 1 uşă din lemn, 120 metri liniari suport lemnos pentru acoperiş, 40 şuruburi cu piulită, 200 cuie cu cap de plastic pentru prinderea acoperişului,
Modalităţi de evaluare:

Descrierea activităţii:
Şcoala deţine o seră construită în anul 1976 în incinta şcolii şi care este parţial deteriorată şi nu poate fi folosită în acest moment. Sunt necesare refacerea parţială a structurii acoperişului, achiziţionarea de plăci din material plastic transparent, efectuarea de lucrări de tencuire, înlocuirea uşii de acces.
 Sera are capacitatea de a produce răsaduri de flori suficiente pentru şcoală şi pentru parcul copiilor. Elevii se vor organiza în echipe care vor întreţine permanent sera. Aceasta trebuie să fie funcţională în perioada martie – octombrie. Volumul lucrărilor care trebuiesc efectuate pentru reabilitarea serei nu sunt mari şi durata lucrărilor nu este mare. Activitatea are rolul de a dezvolta deprinderile de muncă în floricultură şi legumicultură.

Activitatea nr.: 5
Titlul activităţii: Fiecare copil – un pom o floare
Tipul activităţii: plantarea de pomi şi flori
Data/perioada de desfăşurare: LUNILE: VI,VII
Locul desfăşurării: parcul copiilor
Număr de participanţi: 103 elevi: clasele I-VI
Responsabil: Telişcă Maria, Sofian Loredana, Boghean Maria, Mihalescu Radu
Beneficiari: direcţi: 103 elevi
                 indirecţi: comunitatea, vizitatori
Mijloace: 2000 de puieţi, 25 hârleţe, 15 sape, 10 găleţi
Modalităţi de evaluare:fişe de lucru

Descrierea activităţii:
Elevii împreună cu părinţii acestora vor participa la amenajarea parcului copiilor din centrul civic. Principala sarcină care ne revine este aceea de a amenaja aleile parcului, de a pregăti staturile de flori şi de a planta răsaduri de flori. Activitatea are rolul de a dezvolta abilităţile de comunicare ale elevilor, de a crea deprinderile de a lucra în grădină. Se vor planta, de asemenea, puieţi de arbori ornamentali furnizaţi de Ocolul Silvic. La această activitate elevii vor beneficia de consultanţa cadrelor de specialitate: inginerul silvic şi doi pădurari. Vor mai fi plantaţi 500 puieţi de arbori şi în alte zone ale centrului civic, zone care se vor stabili de către autorităţile locale, în principal pe malurile pârâului Suceviţa din centrul civic: zona de la Mănăstirea Suceviţa până la Hanul Suceviţa.

 

 

 

 

Activitatea nr.: 6
Titlul activităţii: Satul nostru – un sat curat
Tipul activităţii: Ecologizarea a 2000 mp de teren din centrul civic prin colectarea deşeurilor.
Data/perioada de desfăşurare:LUNILE VI,VII,VIII
Locul desfăşurării: Centul civic al satului
Număr de participanţi: toţi elevii şcolii
Responsabil: Jolobai Pintilei, Vatamaniuc Doina, Cazac Nicuşor, Sofian Loredana
Beneficiari: direcţi: toţi elevii şcolii
                 indirecţi: comunitatea, vizitatori
Mijloace: saci din plastic, 50 greble,
Modalităţi de evaluare:fişe de lucru

Descrierea activităţii:
Campania vizează îndepărtarea deşeurilor din plastic, deşeurile vegetale din zona centrului civic. Sub coordonarea autorităţilor locale şi împreună cu membrii ai comunităţii din care fac parte, elevii vor dezvolta abilităţile de comunicare şi de muncă în echipă. Prin implicarea elevilor urmărim ca aceştia să conştientizeze necesitatea de a menţine curat mediul în care trăiesc. Deşeurile care vor rezulta vor fi adunate, depozitate şi transportate la locurile special amenajate. Activitatea se va relua de câte ori este nevoie, se va întocmi un grafic cu clasele care vor realiza activitatea şi perioadele când se vor realiza.

 

 

 

 

Activitatea nr.: 7
Titlul activităţii: Excursie la Grădina Botanică Iaşi
Tipul activităţii: informare şi documentare
Data/perioada de desfăşurare: luna VIII
Locul desfăşurării: Grădina Botanică Iaşi
Număr de participanţi:38 elevi , 9 părinţi din fiecare comitet de clasă, 3 profesori
Responsabil: Telişcă Maria, Jolobai Sorin, Vatamaniuc Doina
Beneficiari: direcţi: copiii şi părinţii 
                 indirecţi: comunitatea
Mijloace:  transport excursie, masă pentru 50 persoane
Modalităţi de evaluare: jurnal de excursie, fotografii, înregistrare video

Descrierea activităţii:
Excursia îşi propune ca scop documentarea elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru cunoaşterea florei din grădina botanică. Activitatea se doreşte a fi o lecţie educativă de acumulare de
cunoştinţe cu privire la modul de îngrijire şi dezvoltare a plantelor. Elevii vor observa pe baza fişei de observare aspecte legate de climatul de creştere al plantelor şi vor face un studiu comparativ cu cel al plantelor cultivate în sera şcolii.
Vor fi luate probe de sol, răsaduri pentru aclimatizarea lor în seră.

 

Activitatea nr.: 8
Titlul activităţii: SOS NATURA – simpozion de prezentare a realizărilor proiectului
Tipul activităţii: Diseminarea proiectului.
Data/perioada de desfăşurare: LUNA IX
Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Vatamaniuc’’
Număr de participanţi: 25 elevi delegaţi din fiecare clasă, 25 părinţi din fiecare comitet de clasă
Responsabil: Jolobai Pintilei, Telişcă Maria, Jolobai Sorin, Cozmei Maria
Beneficiari: direcţi: copiii şi părinţii acestora
                 indirecţi: comunitatea, vizitatori
Mijloace:  50 broşuri, chestionare,
Modalităţi de evaluare:

Descrierea activităţii:
Activitatea va conţine trei module: mediatizare, schimb de experienţă, atragerea de noi parteneri pentru continuarea subproiectului.
 Prin organizarea simpozionului se urmăreşte prezentarea şi analiza activităţilor realizate. Vor fi informaţi toţi membrii comunităţii asupra posibilităţii continuării subproiectului prin finanţare de la bugetul local şi atragerea de noi parteneri.
Mănăstirea Suceviţa va contribui la popularizarea subproiectului prin distribuirea către turiştii români şi străini care viziteză Mănăstirea a 200 afişe.
Se va publica un articol în cotidianul judeţean ,,Crai Nou’’ pentru  popularizarea realizărilor din cadrul subproiectului.
Va fi organizat un schimb de experienţă cu şcolile din satul Voievodeasa şi din comuna Marginea. În cadrul acestui schimb de experienţă vor fi identificate posibilităţi de colaborare dintre şcoli pe baza unui parteneriat.