Școala - parte a comunității

Viziunea școlii noastre

Ţelul nostru este să pregătim generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale care să contribuie la integrarea lor cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Şcoala nu mai poate continua să fie ruptă de realitate, ea trebuie să devină mediul cel mai propice de pregătire pentru viaţă, locul unde elevul să se simtă confortabil, pentru a-şi putea dezvolta potenţialul la maxim.

Misiunea școlii noastre

ü  asigurarea unui act educaţional de calitate care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă

ü  educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.