ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE VATAMANIUC”, SUCEVIȚA

Podoabele nu fac frumos, ci mai frumos.
Învățătura nu face înțelept ci mai înțelept.” Nicolae Iorga

                Satul Sucevița  este o  așezare românească seculară având prima mențiune documentară în 6 august 1582, este situat la poalele Obcinei Mari, la limita vestică a Depresiunii Rădăuți  Acesta a fost și este cunoscut în țară și nu numai datorită locuitorilor ei harnici și gospodari, dar și existenței aici a Mănăstirii Sucevița – ctitorie a Movileştilor. Comuna are în componența sa două sate: Sucevița și Voievodeasa. Existența Mănăstirii și-a pus amprenta, în întreaga istorie a satului asupra dezvoltării lui, mai ales din din punct de vedere istoric, dar și cultural. Aspectul care trebuie relevat este acela că aici, în permanență  au venit și vin vizitatori atrași deopotrivă de existența monumentului istoric(una din cele cinci ,,perle’’ ale Bucovinei), dar şi de inegalabilul peisaj geografic.
 Culmile domoale, de 400-1000 metri, ale Obcinei Mari acoperite cu o vegetație arboricolă predominant formată din conifere dau zonei un farmec aparte, de liniște şi deconectare, susținute de un aer curat, ozonat, atractiv care ,,cheamă’’ la plimbare şi relaxare.


     Natura a fost darnică şi cu o reţea hidrografică relativ bogată. Pârâiașele cu apă limpede, de pe toți versanţii, sunt colectaţi de pârâul Suceviţa care străbate satul de la vest la est continuîndu-şi apoi cursul în comuna Marginea, Volovăţ, prin marginea Municipiului Rădăuţi şi apoi se varsă în Râul Suceava.
 Suceviţa este un sat de munte, răsfirat, aşezat de-a lungul Drumului Naţional 17 A care leagă municipiile Rădăuți de Cîmpulung Moldovenesc. Distanţele relativ mici, pentru epoca modernă, 20 km până la Rădăuţi, 57 km până la Cîmpulung şi 60 km până la Suceava, fac posibilă o legătură facilă pentru toţi cei care vin şi doresc să viziteze Suceviţa.


      Şcoala Gimanzială Sucevița este aşezată în mijlocul satului la distanţe aproximativ egale – 4 km faţă de extremităţile estică şi vestică. 
Clădirea a fost ridicată în etape în funcţie de necesităţile şi de posibilităţile locale. Primele patru încăperi, două săli de clasă şi două ca locuinţe pentru cadrele didactice, au fost date în folosinţă în anul 1894. Tot atunci s-a inaugurat și Școala din satul Voievodeasa, finanțată de statul german. Desigur, ,,carte’’ la Suceviţa se făcea cu mult înainte pe lângă Mănăstire (tradiţia locală menţionează o mică încăpere în acest scop situată pe aleea actuală care face intrarea în Mănăstire). La Sucevița se dau în folosinţă alte două săli de clasă în anul 1937, odată cu creşterea numărului de elevi ai şcolii. Ultimele două săli de clasă s-au dat în folosinţă în anul 1971. Pentru învăţământul preşcolar în 1954, în curtea şcolii s-a ridicat o clădire proprie care, acum, este total necorespunzătoare. Actualmente avem în construcție o grădiniță începută în 2007 și neterminată.

     La Voievodeasa s-au mai construit două corpuri de clădire, pentru clasele V – VIII în 1991 și pentru clasele primare în anul 2009, în urma unui proiect derulat prin Banca Mondială. Deoarece nu există grupuri sanitare la fiecare corp de clădire nu se poate obține autorizația sanitară permanentă, ci doar provizorie(anuală).


     Astăzi, Şcoala Suceviţa are opt săli de clasă, o mică bibliotecă ca spaţiu, dar care are peste 8000 volume, o cancelarie, un secretariat şi o direcţiune. Clădirea este încălzită de o centrală termică proprie cu lemne, are apă curentă şi un teren de sport asfaltat. Există o toaletă modernă care asigură condițiile igienico - sanitare conform legislației în vigoare.

     Din anul 2007 a început construcția unui nou local pentru grădiniță la Școala Sucevița, lucrări nefinalizate încă. 

   Nivelul actual de dotare al unităţilor de învăţământ din comuna Sucevița şi nevoile identificate la nivelul acestora;

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ

Numărul de săli

Cabinete

Laboratoare

Total

1.

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Vatamaniuc’’ Suceviţa

9

3

1

13

2.

Şcoala Gimnazială Voievodeasa

10

3

1

14

3.

Grădiniţa cu program normal Suceviţa

2

-

-

2

4.

Grădiniţa cu program normal Voievodeasa

4

-

-

4

 

Total

25

-

-

32

 

     Există cel puţin patru săli de clasă care necesită reparaţii capitale la Şcoala Voievodeasa şi trei la Şcoala Suceviţa. Din lipsă de spaţiu şi de mobilier, multe materiale(cărţi, calculatoare, hărţi, mulaje, materiale de laborator etc.) nu pot fi folosite corespunzător la obiecte de studiu precum: Istorie, Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, TIC etc.


     Din anul 2000 şcoala noastră poartă numele ilustrului om de cultură, academicianul Dimitrie Vatamaniuc, fiu al satului, fost elev al acestei şcoli, cetățean de onoare al comunei Sucevița din 26 octombrie 1995.

    Conform noii legi a învățământului din anul 2011 cele două școli se contopesc într-o singură unitate cu personalitate juridică: Școala Gimnazială ”Dimitrie Vatamaniuc” prin decizia 1295/21.03.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Suceava.